Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-kompozitsionalnosti-v-formalno-aksiologicheskoy-semantike-estestvennogo-yazyka-dialekticheskoy-filosofii