Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-metodologii-formirovaniya-shkolnogo-uchebnika-istorii-novogo-tipa