Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-otvetstvennosti-pri-krayney-neobhodimosti