Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-transtsendentnogo-nachala-v-neoplatonizme-i-uchenie-o-genadah