Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-federativnyh-otnosheniy-v-resheniyah-konstitutsionnyh-sudov