Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-kadrovogo-potentsiala-nauki