Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-printsipa-sostyazatelnosti-v-grazhdanskom-protsesse-v-usloviyah-pravovogo-nigilizma