Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/programmy-prezidentov-ssha-teodor-ruzvelt