Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-konsultantov-telefonov-ekstrennoy-psihologicheskoy-pomoschi-s-abonentami