Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-politicheskogo-ekstremizma