Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/ratifikatsiya-lissabonskogo-dogovora-v-velikobritanii-i-konservativnaya-oppozitsiya