Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-i-rasprostranenie-karate-do-na-okinave-i-v-yaponii