Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-konstruktsii-turbonasosnyh-agregatov-dlya-vodorodnyh-zhrd-bezgeneratornoy-shemy-razrabotannyh-v-kbha