Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-pravovyh-metafor-sovesti-v-russkom-i-angliyskom-yazykah