Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/retsenziya-na-uchebnoe-posobie-kremnyov-e-v-van-lantszyuy-sotsialno-politicheskaya-sistema-knr-tekst-ucheb-posobie-e-v-kremnyov-van