Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/rok-poeziya-v-russkoy-kulture-vozniknovenie-bytovanie-evolyutsiya?utm_source=tilda&utm_medium=cpa&utm_campaign=ucheba