Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-dialogizma-v-knige-m-m-bahtina-marksizm-i-filosofiya-yazyka