Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pryamyh-inostrannyh-investitsiy-i-transnatsionalnyh-korporatsiy-v-razvitii-metallurgicheskogo-kompleksa-rossii