Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vuzovskogo-izdatelstva-v-sotsiokulturnom-prostranstve-regiona