Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-zaimstvovaniya-v-sisteme-soyuzov-mariyskogo-yazyka