Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/samootsenka-v-zagolovkah-gazetno-publitsisticheskogo-diskursa