Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sibirskie-biblioteki-v-korporatsiyah-problemy-i-perspektivy-sotrudnichestva