Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskiy-menedzhment-sovremennyy-kontseptualnyy-podhod-k-razvitiyu-predpriyatiya