Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskiy-podhod-k-sintezu-sistem-konfidentsialnoy-peredachi-informatsii