Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/soedinitelnye-glasnye-interfiksy-v-obrazovanii-slozhnyh-naimenovaniy-litsa