Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-inzheneriya-kak-distsiplinarno-organizovannoe-znanie