Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-aspekty-genezisa-kapitalizma-v-traktovke-p-a-kropotkina