Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-faktory-razvitiya-svobodnyh-ekonomicheskih-zon