Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnye-i-politicheskie-transformatsii-russkogo-naseleniya-na-evraziyskom-prostranstve-severo-vostochnogo-kazahstana-v