Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskiy-analiz-netraditsionnyh-religioznyh-soobschestv-teoretiko-metodologicheskiy-aspekt