Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologiya-buddizma-v-rossii