Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsioreligioznye-protsessy-razvitiya-buddizma-v-rossii-i-mongolii