Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-klassifikatsiya-metodov-opredeleniya-tverdosti