Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-produktovogo-riteyla-v-rossii