Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy-razvitiya-turistsko-rekreatsionnogo-kompleksa-krasnodarskogo-kraya