Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-strahovogo-rynka-rossiyskoy-federatsii