Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-harakteristiki-innovatsionnogo-kadrovogo-menedzhmenta