Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-raboty-krioadsorbtsionnogo-vakuumnogo-nasosa-v-impulsnom-rezhime