Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-massovoy-kommunikatsii-i-formirovanie-turistskogo-imidzha-rossiyskoy-federatsii