Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-vnutrennego-finansovogo-kontrolya-i-vnutrennego-finansovogo-audita-v-sisteme-ispolnitelnyh-organov-vlasti