Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-orientiry-razvitiya-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-rossii-i-germanii-v-innovatsionnoy-sfere