Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/stroitelnyy-biznes-strategii-razvitiya-v-usloviyah-krizisa-1