Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-v-izuchenii-demonstrativnogo-potrebleniya-v-kontekste-obschestva-postmoderna-sotsialno-filosofskiy-podhod