Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskiy-analiz-ponyatiya-tolerantnost