Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/terminosistema-oblasti-meditsiny-akusherstvo