Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/termoelektricheskaya-dobrotnost-v-nizkorazmernoy-poluprovodnikovoy-srede