Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-individov-po-proyavleniyam-finansovogo-povedeniya