Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-misticheskih-praktik-narodnoy-meditsiny