Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/tretya-tsivilizatsiya-sotsialno-kulturnye-sverhsistemy-v-diskurse-postmoderna