Don't have Telegram yet? Try it now!
https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-tretiey-storony-v-konventsionalnom-rechevom-akte-dogovor-kak-pokazatel-predelnoy-stepeni-konventsionalnosti-rechevogo-akta-na